Behandling af personoplysninger jf. GDPR


Her i klinikken er der blevet udarbejdet følgende retningslinjer for brugen af personoplysninger:

 

1. KONTAKTOPLYSNINGER

 

Klinik Hel

Akupunktør Malene Pind Jørgensen

Porthusvej 13,

5700 Svendborg

CVR: 43137557

Dataansvarlig: Malene Pind Jørgensen


2. FORMÅL MED DATABEHANDLING

 

Klinikken indhenter de nødvendige personlige oplysninger til ,at kunne identificere personen og til at kunne stille en diagnose forud for iværksættelse af en behandling.

 

3. PERSONOPLYSNINGER

 

Alle vores klienter udfylder samtykke erklæring på de oplysninger klinikken indsamler og opbevarer.

 

4. DATAANSVARLIG / DATABEHANDLER

 

Den dataansvarlige er klinikkens indehaver, Malene Pind Jørgensen.

 

Klinikken er en enkeltmandsvirksomhed, der anvender virksomheden Terapeut booking ,som udbyder journalsystem til behandling og arkivering af personoplysninger og booking system til booking af tider i klinikken med tilhørende autogenereret bekræftelse til kunden. Databehandleren er derfor udbyderen, Terapeut booking.

 

Der foreligger en databehandleraftale imellem den dataansvarlige og udbydervirksomheden.

 

Klinikken har sikret sig, at denne samarbejdspartner overholder gældende dansk og EU lovgivning.

 

Klinikken videregiver /-sælger aldrig data med henblik på markedsføring. Dette gælder også klinikkens samarbejdspartner.

 

5. OVERFØRSEL TIL MODTAGERE I TREDJELANDE, HERUNDER INTERNATIONALE ORGANISATIONER          

 

Klinikken overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.


6. HVOR INDSAMLER VI DINE OPLYSNINGER

 

Klinikken indsamler kun data som du har videregivet til os. Det være sig via klinikkens hjemmesides kontaktformular, e-mail, booking og behandling.

 

Klinikken indsamler også data via cookies, for at forbedre din oplevelse på hjemmesiden.


7. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

 

Vi opbevare personoplysninger i optil 5 år. I forbindelse med bogføringsloven, kan klinikken være nødt til at opbevare data i op til det indeværende år + 5 år.

 

Oplysningerne opbevares elektronisk hos Terapeut booking ( www.terapeutbooking.dk).

Klinikken står inde for, at dine data opbevares forsvarligt dvs.:

 

  • At software er opdateret

 

  • Der er installeret og aktiveret antivirus og firewall

 

  • Der er på de respektive enheder forsvarlig kode

 

  • Alle medarabejdere er bekendt med retningslinjerne i forhold til behandling af persondata (GDPR)

 

  • Med jævne mellemrum undersøges det, om vores samarbejdspartner overholder GDPR


8. AUTOMATISKE AFGØRELSER / PROFILERING

 

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering.


9. DINE RETTIGHEDER

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til klinikkens behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte klinikken.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som klinikken indsamler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til ,at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må klinikken fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod klinikkens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Formålet med behandlingen af personlige oplysninger

Formålet er – ud fra kundens egne helbredsoplysninger og andre konkrete personoplysninger - at kunne identificere, diagnosticere og behandle kunden med akupunktur mm. Samt at kunne dokumentere den gennemførte behandling.


10. KLAGE TIL DATATILSYNET

 

Du bør altid først rette henvendelse til klinikken som dataansvarlig, såfremt du er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger.

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, klinikken behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.